Chateau ou Logis de la Chevallerie en Vendee monument historique

Château de l’Hermenault en Garesché: een verbinding tussen de Vendée en de wereldgeschiedenis

In een gesprek met de huidige kasteelvrouw van Château de l'Hermenault kwam aan het licht dat de persoon die het prachtige kasteel in 1806 aan haar voorvader verkocht, Daniel Garesché, burgemeester van La Rochellewas geweest in 1791-1792. In ons aangenaam lange gesprek zei de vriendelijke châtelaine: "De familie Garesché is fascinerend. Je zou het moeten opzoeken." ... Zo, dat hebben we dan gedaan. We vonden in Daniel Garesché een man die deel uitmaakte van een ware dynastie. Een familie die, op zijn zachtst gezegd, hun soms modderige laarsafdrukken op de geschiedenis van Frankrijk, Haïti en de Verenigde Staten achterliet. Onder het motto "Jamais sans Espérance" (Nooit zonder hoop) is het een verhaal van een hechte familie dat werd gebouwd op patriarchaal opportunisme en op overleven door de eeuwen heen; en die onderweg ook de Vendée  heeft aangeraakt.

Om de opportunistische samenstelling van deze familie echt te begrijpen is het nodig om terug te gaan naar de 16e eeuw, naar de Religieuze oorlogen die zo machtig werden uitgevochten in Frankrijk. In het midden van de 16e eeuw keerde een beweging van de burgerlijke adel, geleerden, advocaten, zakenlieden en financiers... mensen met een zekere mate van rijkdom, zich af van het katholieke geloof om hugenoten of protestanten te worden, d.w.z. zich te bekeren tot het calvinisme. De reden hierachter was volledig geworteld in het feit dat de katholieke koning edelmannen uit de middenklasse de toegang tot het parlement ontzegde, waardoor ze geen invloed konden uitoefenen op wat ze zagen als een steeds autocratischer beleid van de Franse vorst en zijn 'koningin-moeder'.

Catherine di Medici heeft, in een poging om het gezag te behouden en tegelijkertijd ook een religieuze vrede te bekomen, het huwelijk van haar katholieke dochter Margaretha met de protestantse Hendrik van Navarra (de toekomstige Hendrik IV van Frankrijk) bemiddeld. Natuurlijk hebben de extreme facties onder de hugenoten de hypocrisie doorzien. Hun invloed onder de edelen die oproepen tot gewapende rebellie heeft een gevaarlijk probleem voor de monarchie gecreëerd. Het huwelijk tussen Margaretha en Hendrik op 18 augustus 1572 veranderde al snel van een kans op vrede in een complot om een van de meest prominente Hugenoten, Gaspard de Coligny, te vermoorden. Terwijl de viering van de vredespoging doorging onder de vele rijke en prominente hugenoten die naar Parijs waren uitgenodigd voor het koninklijk huwelijk, eindigde 24 augustus 1572 in Le Massacre de la Saint-Barthélemy of het bloedbad op de Sint-Bartholomeusdag, waarbij bijna 2000 protestanten werden afgeslacht.

Veel Hugenoten zijn het land ontvlucht naar Nederland. Zonder eigendomstitels en grondbezit dat ze hadden verloren, werden ze gedwongen om hun fortuin op een andere manier te maken. Hoewel het huwelijk van Margaretha en Hendrik niet veel betekende, vonden ze een soort van gemeenschappelijke grond in het stiekem werken om een soort van burgerlijke vereniging naar Frankrijk te brengen, om uiteindelijk de godsdienstoorlogen te beëindigen. Het duurde jaren maar toen Hendrik IV de troon besteeg, tekende hij in 1598 het Edict van Nantes. Het edict gaf de protestanten belangrijke burgerrechten terug, waardoor ze de vrijheid van vergadering, de vrijheid van godsdienst, de toegang tot openbare ambten, de juridische privileges en de controle over een paar honderd Franse dorpen, waaronder La Rochelle, die een belangrijke haven voor de handel was geworden (na de successen van de Citadelle de Brouage)

Image
Portretten van Garesché en zijn echtgenote Marie-Anne

Hoewel de naam Keltisch lijkt te zijn [Gar-a-Shaih] en eeuwen ouder, dateert de eerste schriftelijke vermelding van de Garesché-dynastie uit 1635 met de geboorte van Jean in Nieulle sur Seudre, in de Charente Maritime. Er is weinig bekend over zijn ouders, behalve dat ze Hugenoten waren. Jean was een welgesteld zakenman. Zijn vrouw was Marie Gourbeilh, en ze hadden 5 kinderen. Het ontwarren van de stamboom wordt vanaf hier complex. Vreemd genoeg, maar misschien wel normaal in de 17e eeuw, werden de namen door de hele familie alsmaar herhaald en werden ze soms twee keer in één huishouden gebruikt! We houden de informatie beperkt tot die Garesché's die belangrijke historische figuren zullen worden. Jean en Marie's jongste zoon was

 • Isaac Garesché (1673-1720), die twee keer zal trouwen:
  - in 1698 met Jeanne Chastaignes, met 2 kinderen, waaronder Isaac (1700-1769)
  - in 1712 met Jeanne Catherine Guibert, met 6 kinderen
 • Isaac Garesché (1700-1769) trouwt ook twee keer.
  - in 1721 met Marthe Renée Guibert (de zus van zijn stiefmoeder), met 7 kinderen en werd voogd van zijn jongere broers en zussen.
  - in 1735 met Marie-Anne Monbeuille, met 10 kinderen.

In 1685 had koning Lodewijk XIV (de Zonnekoning) het Edict van Nantes vernietigd verklaard. De Hugenoten werden nu ontdaan van alle burgerrechten en uitgesloten van een militaire carrière. Toen Isaac Garesché en Marie-Anne Monbeuille in 1735 trouwden, hadden ze geen scrupules over hun protestantse achtergrond en beweerden ze katholieke bekeerlingen te zijn. Ze trouwden in de katholieke kerk om de burgerrechten van hun kinderen te waarborgen. Maar achter gesloten deuren bleven ze leven als protestanten.

Op een gegeven moment was Isaac met een paar van zijn broers naar Nederland geweest om handel te studeren. Hij werd een rijke koopman die zeewaardige schepen van 500 ton bouwde die werden gebruikt voor de handel met Canada en de Koloniën. In die tijd werd wat nu Haïti heet, sinds 1685 Saint Domingue, Frans grondgebied. De haven van La Rochelle had een monopolie op de suikerhandel. Bij zijn dood in 1769 had Isaac de pretentie van katholiek te zijn al lang laten varen. Hij leefde openlijk als protestant, maar hun oorspongkelijke beslissing bleek slim te zijn want de kinderen van Isaac en Marie-Anne werden zeker een dynamo die verschillende hoeken van de geschiedenis voortstuwde. In voor- en tegenspoed, zonder hun katholieke bruiloft was het misschien allemaal heel anders verlopen. Drie van hun zonen gingen door met de handel, maar elk met hun tak van het bedrijf.

 • Daniel Garesché (1737-1811) gehuwd met Marie Anne Sara Carayon in 1767, 9 kinderen
  • Daniel Garesché, die in de voetsporen van zijn vader treedt als scheepsbouwer en handel/vervoer verzorgt tussen La Rochelle, Afrika en Sainte Domingue, is getrouwd met Marie-Anne Sarah Carayon, dochter van Jacques Carayon die rond La Rochelle bekend stond als de "protestantse paus", een rijk en invloedrijk man.
  • Hoewel Daniel geen scrupules had om te profiteren van de slavenhandel tussen Senegal en plantage-eigenaren in Saint Domingue (zie uittreksel van een verkoopdocument hieronder), was zijn huis in de Rue Réamur zeker het baken van veiligheid voor iedereen in de familie die bescherming nodig had.
  • Hun zoon Jean Garesché du Rocher werd afgeslacht in Saint Domingue tijdens de slavenopstand in 1803.
 • Pierre Isaac Garesché 1738-1812 gehuwd met Marie Aliès in 1761, 1 kind.
  • Op 20 juni 1789 werd de "Eed van de tennisbaan" in Versailles afgelegd tijdens de Nationale Vergadering, waar voor het eerst in decennia de vertegenwoordigers van de niet-geprivilegieerde klassen deel vanmocht uitmaken. Toen zij de deuren van Versailles  gesloten en bewaakt terugvonden bij hun aankomst, werd de eed - waarin de leden van de Nationale Assemblee zwoeren dat ze niet zouden vertrekken voordat er een grondwet was opgesteld - afgelegd op de tennisbaan van Versailles (vandaar de verwijzing). De eed was een enorme opstap naar de Franse democratie en de Revolutie.
  • Tot zijn dood zou Pierre-Isaac een belangrijke rol spelen in het gemeentelijk - en nationaal bestuur, ook onder Napoleon. Hij was lid van het Nationaal Comité van Financiën en het Comité van de Koloniën.
  • Bij keizerlijk decreet van 17 juli 1808 werd hij voorzitter van de verkiezingsvergadering van het kanton Marennes en lid van de algemene raad van de Charente-Inférieure.
 • Jean Garesché du Rocher 1740-1811 gehuwd met Elizabeth de'Brossay in 1791
  • Jean's plantage in Arcahaye, Boucassin (zie X op de kaart hieronder voor de ligging in Haïti) zou de mooiste en de grootste van het eiland zijn geweest, maar zo had hij ook een groot aantal slaven nodig om het land te bewerken en te onderhouden. In 1781 'bezat' hij 70 slaven en in brieven van het ministerie van Frankrijk (zie uittreksel hieronder) werd beschreven hoe hij hen 'mocht' behandelen.
  • Hij stuurde zijn vrouw en kinderen naar La Rochelle om hen te beschermen tegen de revolutie en de slavenopstand, en bleef achter om de plantage tevergeefs te helpen verdedigen. Het werd afgebrand en Jean ontsnapte om zich bij zijn familie te voegen in het huis van Daniel in La Rochelle.
  • Omdat hij had gevochten om het eiland te verdedigen tegen de revolutie, voelde hij zich er ook niet veilig en vertrok al snel naar Wilmington, Delaware in de VS, waar hij in 1798 Amerikaans staatsburger werd.
   • Jean-Pierre (1780-1861) m. Cora Marie Bauduy
   • Vital Garesché (1782-1844) m. Mimika Loise Bauduy, 7 kinderen
    • Vital was een zeer goede persoonlijke vriend van president Andrew Jackson...
    • Hij was de examinator voor de Western Land Offices...
    • Zijn zoon Kol. Julius Peter Garesché (1821-1862)...
     • was de eerste West Point afgestudeerde die gedood werd in de Amerikaanse Burgeroorlog - zie speciale notatie hieronder.
   • Lise (1789-1885)
  • Jean is de oprichter van de Amerikaanse tak van de Garesché-stamboom, die ook vandaag de dag nog voortduurt.

De families Garesché, De Bauduy en Des Chapelles waren de meest prominente in Saint Domingue. Ze bezaten grote, vruchtbare plantages die suikerriet, tabak en koffie produceerden. De familie Garesché, die plantage-eigenaren, scheepsbouwers en kooplieden waren, zowel in de producten van hun land als in de slavenhandel, maakten ze hun fortuin - ze waren steenrijk. Maar de revolutie en het ongeluk (politiek tussen Frankrijk en Engeland, piraten, scheepswrakken etc.) hebben ook het grootste deel weggerukt.

Het eerste van de vele huwelijken die de koloniefamilies van le Bretton des Chapelles, de Bauduy en Garesché met elkaar verbond, vond plaats op 4 oktober 1790, toen Pierre Bauduy de Bellevue trouwde met Juliette Thérese Jeanne Julienne le Bretton des Chapelles in Léogane, Saint Domingue. In 1791 waren Pierre en Julliette de eerste Franse vluchtelingen die in 1791 in Amerika aankwamen. Uiteindelijk zijn twee van Pierre's dochters getrouwd met twee zonen van Jean. Vanaf het moment dat ze in Amerika landden waren Pierre de Bauduy en Jean Garesché du Rocher dicht bij het Amerikaanse establishment en het begin van de Amerikaanse grondwet, bevriend met Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Baron von Steuben, Robert Morris (financier van de Amerikaanse Revolutie), William Thornton (een architect van het eerste Amerikaanse Capitool) enz. enz. Uiteindelijk zou de familie uitkeren aan New York, St. Louis, New Orleans, Martinique en Cuba.

Image
het huis van Garesché in La Rochelle, Rue Réamur
Image
La Rochelle, ca. 1972
Image
De "Eed van het Tennisplein" in 1789

St. Louis Post Dispatch drukte een artikel van een document dat werd gevonden tussen de papieren die Alexander J.P. Garesché aan de St. Louis University had gegeven.

Rekening van de verkoop op de Kaap door Pouper Bros. van 734 negers, lading van het schip Le Monthion van La Rochelle, gezagvoerd door Kapitein Amable Lespenne, uitgerust door de heer Daniel Garesché en afkomstig uit Mataumbi op de kust van Senegal, die op 24 november laatstleden op de Kaap aankwam, verkocht sinds 1 december, toen de verkoop begon, tot de 27e, toen het werd afgesloten op de volgende voorwaarden. (Dan volgt onder het hoofd van Messieurs les Débileurs een lijst van 77 kopers, met toewijzing en prijs van de slaven aan elk) het artikel gaat verder:
Samenvatting van de huidige telling: Zevenhonderdvierenendertig gevangenen, bestaande uit 465 negers, 176 negerinnen, 57 mannelijke negerkinderen en 36 vrouwelijke negerkinderen, en die 1.173.000 23-75 frank opleverden - 734 gemiddeld per hoofd 1.606 17-100 frank. Verkoop: De huidige verkooprekening ten bedrage van 1.173.000 frank is het product van 734 hoofdnegers die de lading van het schip Le Menthion, Capt. Amable Lesspene [sic], vormen en welke som we op de creditlijst zetten, verminderd met de wisselkosten, naast de vier hoofden die aan de volgende officieren werden toegekend, overeenkomstig de overeenkomst met de heer Garesché. Aan de heer Lessens, twee negers. Aan Messt. Menages en Chaton, een mannelijk negerkind, elk, en die, volgens de prijzen gebracht, in totaal 730 frank waard waren. (Uittreksel Privé familiegeschiedenis en genealogie)

In brieven van het Bureau van het Ministerie over de mishandeling van slaven was het duidelijk oké datgene te doen om ze afhankelijk en onderdanig te houden aan hun meesters, maar niet zozeer om ze in opstand te laten komen. Reprimenten moeten in het geheim worden gedaan om het respect voor de slaven te behouden. In zo'n brief stond dat "Garesché ongestraft een slaaf vijfentwintig jaar lang in ketens mocht houden". (Uittreksel The Haitian Maroons: Liberty or Death)

Image
Image
Image

Het moet worden vermeld dat de achterneef van Daniel Garesché, luitenant-kolonel Julius Peter Garesché, afgestudeerd aan West Point, ontvanger van de Ridder van St. Sylvester door Paus Pius IX. kleinzoon van Jean Garesché du Rocher en zoon van Vital Garesché vrij brutaal onthoofd werd door een kanonskogel op 31 december 1862 (41 jaar oud). Hij werd bijgezet als een held van de Amerikaanse Burgeroorlog op Mount Olivet Cemetery in Washington, D.C. als eerste West Point afgestudeerde die stierf tijdens deze oorlog.

Daniel Garesché heeft samen met zijn hele familie niet alleen een voetafdruk  op de Vendée achtergelaten, maar ook op de geschiedenis zoals we die nu kennen. Soms is die geschiedenis donker en beschamend. En op andere momenten wordt het voor bepaalde familieleden die ervoor gekozen hebben om een rechtvaardiger leven te leiden, vereerd en gevierd.

Als burgemeester van La Rochelle (augustus 1791 tot mei 1792) kocht Daniel in 1791 het prachtige Château de l'Hermenault. Het kasteel, een voormalige winterresidentie van de bisschoppen van de abdij van Maillezais en La Rochelle was tijdens de Franse revolutie eigendom van de staat geworden. Het kasteel van de bisschop dat tijdens de Renaissance door Monseigneur d'Estissac werd gebouwd en na de godsdienstoorlogen werd gerestaureerd, werd tijdens de Revolutie grotendeels verwoest en Garesché had de rest ervan ontmanteld. Uit zijn tijd  zijn tegenwoordig alleen nog de mooie Renaissance toren en duiventil bewaard gebleven, evenals de 17e eeuwse boogvormige bijgebouwen, de prachtige schuur, de merkwaardige terrassen, het park en het 18e eeuwse Logis des Dames.

Door de revolutie in Saint Domingue verliest Daniel Garesche een groot deel van zijn fortuin. Uiteindelijk verkoopt hij Chateau de l'Hermenault aan Pierre Godard des Breuze, kolonel van het Rijk in 1806 en is het kasteel sindsdien in dezelfde familie gebleven.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Bronnen (Engels):

 • Privé familiegeschiedenis en genealogie geschreven door Dorothy Garesché-Holland in 1963. Lees het boek hier
 • Stamboom research site Geneatnet.org. Volg de stamboom
 • The Haitian Maroons: Liberty or Death by A. Faulkner Watts, Ph.D. Lees de tekst hier
 • Complete story of the Martinique and St. Vincent horrors by William A. Garesché, courtesy of Collection de la bibliothèque des Archives départementales de Guadeloupe - lees het boek hier
 • The Violent Death of Colonel Garesché by blogger Reflections of an Uncommon Common Man. Lees het hier
 • Encyclopedia.com

Bezoek het mooie park van Château de l'Hermenault! 

Open  zie website voor juni tot september schema maar je kunt altijd het kanaal met lavoir, watermolen en paardenvijver vanaf de straat zien...
Tickets – €5 volwassenen (kinderen <12 gratos)
Adres rue du Château,
85570  L' HERMENAULT
GPS coordinaten –  46.518697, -0.898290; enter your location
Nabij te zien – Fontenay-le-Comte, Vouvant and the Mervent forest

Image
Image
Image