Daarom moet u reizen met uw Europese ziekteverzekeringskaart of zorgpas

De Europese ziekteverzekeringskaart is zonder twijfel een van de beste voordelen van het wonen in een van de EU-lidstaten. Deze zorgpas, ook EZVK (Belgie) of EHIC (Nederland) genoemd, wordt verstrekt aan iedereen die verzekerd is bij of onder een wettelijk sociale-zekerheidsprogramma van de landen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Hiermee kan de kaarthouder gratis of tegen een verminderde prijs medische behandeling krijgen in een andere lidstaat. Iedereen zou er één moeten hebben, maar vele mensen beseffen het bestaan van dit voordeel (nog) niet... tot ze er in een noodsituatie om gevraagd worden. Dus, waarom is het beter dat u nooit zonder deze kaart op vakantie gaat, voor wie geldt het, en waar kunt u er ééntje bemachtigen voor het hele gezin? Wij hebben enkele antwoorden op uw brandende vragen.
Wat is de Europese ziekteverzekeringskaart of zorgpas?

De Europese ziekteverzekeringskaart geeft reizigers die verzekerd zijn bij of onder een wettelijk socialezekerheidsstelsel van de landen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland toegang tot medisch noodzakelijke, door de staat verstrekte gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf. Deze zijn de EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, en Zwitserland. Medische zorg wordt verleend onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als voor mensen die in dat land verzekerd zijn.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

De belangrijkste reden voor deze verordening is te voorkomen dat verzekerden gedwongen worden naar huis terug te keren voor behandeling. Zij mogen hun verblijf voortzetten onder veilige medische omstandigheden.

 • Noodzakelijke gezondheidszorg betekent gezondheidszorg die redelijkerwijs niet kan wachten tot u weer naar huis gaat
 • gratis of tegen gereduceerde prijs medische behandeling krijgen tijdens uw tijdelijk verblijf
 • medische behandeling tijdens een geplande verblijfsduur voor zover de behandeling van uw medische aandoening dit vereist
 • routinebehandelingen in verband met chronische of bestaande aandoeningen tijdens uw tijdelijk verblijf, waaronder zuurstoftherapie en nierdialyse
 • zwangerschapscontroles en bevallingen tijdens een tijdelijk verblijf
 • u hoeft de opgelopen medische kosten niet onmiddellijk te betalen. Uw dossier zal worden onderzocht, uw sociale ziektekostenverzekering zal rechtstreeks contact opnemen met het ziekenhuis of de medische dienst waar u bent behandeld en u zult alleen het resterende bedrag gefactureerd krijgen.
Wie bepaalt of mijn medische kosten al dan niet worden gedekt?

Het is aan de behandelend arts om te bepalen welke behandeling noodzakelijk is in verhouding tot de duur van het verblijf.

 • In lidstaten waar geen nationaal gezondheidsstelsel bestaat, moet het dekkend verzekeringsorgaan de beoordeling van de behandelend arts aanvaarden.
Hoe kunt u een kaart krijgen?

Door contact op te nemen met het ziekteverzekeringsorgaan waar u verzekerd bent en dat verantwoordelijk is voor de betaling van uw ziektekosten. Kaarten worden afgegeven door uw nationale zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld:

 • in Belgie is het Mutas; in Frankrijk Ameli.fr. Maar in Nederland moet u rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaan om de zorgpas aan te vragen.
 • Zie de officiële link in het blauwe gedeelte hieronder
 • Iedereen in de samenleving - gepensioneerden, werknemers, zelfstandigen, studenten, werklozen, enz. - die in het deelnemende land waar zij wonen onder de nationale gezondheidszorg valt, komt in aanmerking voor de kaart.
 • Personen uit niet-EU-landen die legaal in de EU verblijven en onder de nationale gezondheidszorg vallen, komen ook in aanmerking voor een kaart.
  • Onderdanen van niet-EU-landen kunnen hun Europese ziekteverzekeringskaart echter niet gebruiken voor medische behandeling in Denemarken, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
Wat u moet weten: wat de EHIC niet is:
 • is geen alternatief voor een reisverzekering!
 • het dekt geen particuliere gezondheidszorg of kosten zoals een retourvlucht naar uw eigen land of verloren/gestolen eigendommen!
 • dekt geen kosten wanneer u reist met het uitdrukkelijke doel een medische behandeling te ondergaan (inclusief geboorte)!
 • garandeert geen gratis diensten. Aangezien het gezondheidszorgsysteem van elk land anders is, zijn diensten die in eigen land niets kosten, in een ander land misschien niet gratis!
 • één kaart geldt niet voor een gezin - elk lid van een gezin dat reist, moet zijn eigen kaart hebben!
Wat te doen in geval van nood zonder een kaart te hebben?

U zult waarschijnlijk worden vergoed volgens de tarieven van het land waar u verblijft, wat betekent dat de vergoeding van land tot land zal verschillen.

 • Vraag uw behandelend arts in het ziekenhuis/ spoed om een verklaring waarom u behandeld bent. Het is meer dan waarschijnlijk dat u deze zult ontvangen bij uw ontslag, een vage tekst (vanwege privacyregels) dat u inderdaad een behandeling nodig had van deze datum tot die datum als gevolg van (ziekte, ongeval...) d.w.z. het zal binnen de reikwijdte vallen van wat zij volgens de wet mogen zeggen.
 • Daarnaast ontvangt u ook een ontslagdocument (TIP: vraag het in drievoud want kopieën worden mogelijk niet aanvaard door uw nationale gezondheidszorg)
 • u ontvangt de rekening elektronisch of per post, die volledig betaald moet worden
  • bewaar het bewijs van betaling
 • kopieer en of scan alle facturen, voorschriften, betalingen en alle kwitanties die u in verband met uw medische behoeften hebt gekregen, bijv. apotheekreçu's....
 • Dit hele dossier moet naar de instantie in uw eigen land die zorgt voor internationale dienstverlening en voor de communicatie met uw nationale gezondheidszorg bureau
  • Als u niet weet wie dat in uw land is, begin dan op de website van uw nationale zorgverlener door te zoeken op "medische behoeften op reis" of andere zoekwoorden van die aard - zij zullen u doorverwijzen naar de instantie die u verder kan helpen.
   • In Belgie is dat bijvoorbeeld Mutas.
   • Maar in Nederland moet u rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekering, ook om de zorgpas aan te vragen.
   • In Frankrijk is het Ameli.fr
 • Bel dit bureau (internationale dienstverlening) om de situatie uit te leggen en te vragen wat u moet doen
  zodra u een dossiernummer hebt toegewezen gekregen, zal u worden gevraagd uw "dossier" op te sturen - met andere woorden, alle papiertjes, recepten, bonnetjes, attesten, rekeningen enz. die u hebt ontvangen, inclusief betalingsbewijzen.
 • Uw dossier zal op rechtmatigheid en noodzaak worden onderzocht
 • Indien goedgekeurd, krijgt u een deel van de gemaakte medische kosten terugbetaald
   Zijn er uitzonderingen op de regels?

   Op alle regels zijn uitzonderingen en daarom wordt elk geval apart bekeken door uw internationale dienstverlening en/of uw nationale gezondheidszorg. Het voordeel van de zorgpas omvat niet met het opzet medische behandelingen in andere landen krijgen - maar voor behandelingen die niet beschikbaar zijn in uw eigen land, "kan er dekking zijn" - de sleutelfactor is om toestemming te krijgen van uw nationale gezondheidszorg VOORDAT u reist.

   Dekt uw hospitalisatieverzekering de rest?

   Mogelijk. Informeer hen en stuur hen een bewijs van uw terugbetaling samen met uw dossier.

   Moet u een extra reisverzekering nemen?

   Dat is volgens ons een persoonlijke keuze!  Zoals hierboven vermeld, is het geen alternatief voor een reisverzekering!

   Bij verhuizing

   Wanneer u van het ene naar het andere land verhuist binnen deze zone, registreer u dan met het S1-formulier in plaats van de EHIC/ EZVK om medische zorg te krijgen in uw nieuwe land van verblijf.

   Deelnemende landen

   Alle landen van de Europese Economische Ruimte: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, evenals het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

   OPMERKING: Als u naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of Denemarken gaat, moet u onderdaan zijn van een van de bovenvermelde landen of van een EU-land om medische behandeling te krijgen met de EHIC of EZVK

   • Met andere woorden, als u bijvoorbeeld als Amerikaan in Frankrijk woont en een EHIC / EZVK hebt, is die kaart in die landen niet voor u geldig.
   LIJST VAN LANDEN MET LINKS WAAR U DE EHIC KUNT KRIJGEN HIER
   Image
   Image
   Inwoners van het VK na Brexit
   • Om een nieuwe kaart aan te vragen, kunt u hier de website van de NHS raadplegen
   • Als u een bestaande EHIC hebt, blijf die dan gebruiken tot hij verloopt en vraag dan een nieuwe aan.