Wat schudt er in de Vendée?

In de namiddag van vrijdag 20 augustus 2021 werd de Vendée een beetje opgeschud door enkele kleine aardbevingen. Eén met een kracht van 3,5 en twee andere met een kracht tussen 2,0 en 3,0 op de schaal van Moment Magnitude (Mw in het kort). Ze waren niet krachtig genoeg om enige schade van betekenis te veroorzaken, afgezien van een enkel beeldje dat van de planken viel, of een barst in een trottoir of raam. Toch werden de aardbevingetjes gevoeld tot in Fontenay-le-Comte, het zuiden van de Vendée. Source

Op basis van de voorlopige seismische gegevens van het Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS) bevonden de epicentra zich nabij Cholet (Maine-et-Loire, Pays de la Loire) en Les Herbiers (Vendée), maar de exacte magnitude, het epicentrum en de diepte van de bevingen kunnen worden herzien naarmate seismologen hun berekeningen verfijnen en er meer meldingen binnenkomen.

Er waren die dag nog zes kleinere aardbevingen met een magnitude van minder dan 2,0.

Gebeuren dit soort bevingen vaak? Ja, dat doen ze. Een aardbeving met een kracht van 4,3 trof de hele regio Pays de la Loire op vrijdag 21 juni 2019. Daarvoor was het in februari 2018 met een vergelijkbare kracht.

Waarom gebeuren aardbevingen  in de Vendée?

Het kustgebied van de regio ligt ten zuiden van het intraplateau Armorica. een geologisch massief (een oude bergketen) dat Bretagne, het westelijke deel van Normandië, en de Pays de la Loire omspant. De naam Armoricaans Massief komt van Armorica, een Gallisch gebied tussen de Loire en de Seine.

In de Vendée buigt het breuksysteem af van een zuidoostelijke/noordwestelijke in een oost-westelijke richting naar het zuiden van Bretagne en verder westwaarts langs de grensbreuk van het West-Europese bekken en het Britse plat. De tektonische geschiedenis van de regio gaat terug tot de Variskische tijd, een geologische gebeurtenis waarbij bergen werden gevormd, zo'n 370 miljoen tot 290 miljoen jaar geleden.

Wegens de frequente seismische activiteit wordt dit gebied in Frankrijk zowel onshore als offshore geobserveerd.

Seismische activiteit kan in vele delen van Frankrijk niet worden uitgesloten. In 2011 heeft de regering een kaart met seismische zones uitgegeven waarop de risicozones staan aangegeven. Zoals u op deze kaart kunt zien (die nog steeds actueel is - we hebben lang en breed gezocht naar een bijgewerkte kaart, maar we hebben er geen gevonden) - ligt de Vendée in zone 3 - wat duidt op een matig risico op aardbevingen.

Is dit reden voor paniek? Nee hoor! De reden om de seismische activiteit hier in de gaten te houden, heeft veel meer te maken met risicopreventie en bescherming (bijv. bouwzones, locatie van bruggen, pijpleidingtransport) en met de handhaving van veiligheidsnormen voor gebouwen en bouwmaterialen.

Lees verder voor nog meer weetjes en ook waarom het nuttig is uw ervaring met aardbevingen te melden.

Image
Risiko gebieden in Frankrijk (wikipedia)
Image
Breuklijnen in Frankrijk (wikipedia)
Een paar dingen die u moet weten:
 • UTC staat voor Coordinated Universal Time en is hetzelfde als GMT (Greenwich Mean Time), maar houdt geen rekening met de zomertijdverandering. Dus, als we de aardbeving van 20 augustus 2021 als voorbeeld nemen, de gebeurtenis vond plaats op 20/08/2021 om 15h47, en de universele tijd wordt gerapporteerd als de aardbeving vond plaats op 20/08/2021 om 13h47.
 • Waarom worden aardbevingen nu aangeduid als Moment Magnitude (Mw) in plaats van Richter? Volgens de USGS.gov website: "Moment is een fysische grootheid die evenredig is met de slip op de breuk vermenigvuldigd met de oppervlakte van het breukvlak dat doorglijdt; het staat in verband met de totale energie die bij de aardbeving vrijkomt. Het moment kan worden geschat uit seismogrammen (en ook uit geodetische metingen). Het moment wordt vervolgens met behulp van een standaardformule omgezet in een getal dat vergelijkbaar is met andere magnitudes van aardbevingen. Het resultaat wordt de momentmagnitude genoemd. De momentmagnitude geeft een schatting van de grootte van de aardbeving die geldig is over het gehele bereik van magnitudes, een eigenschap die ontbrak in andere magnitudeschalen."
 • Het is goed om de werkelijke diepte van een aardbeving te kennen. Wanneer berekeningen te onbetrouwbaar zijn, wordt de gemiddelde diepte van aardbevingen wereldwijd gebruikt van 10 km (een betrouwbare gemiddelde diepte waarop de aardplaten verschuiven)
 • Nieuwsberichten hebben de neiging zich te vergissen aan de kant van 'sensatie'.
Image
Hier zie je de breuk en vervorming van de gesteentelagen.  In een actieve geologische breuk worden de spanningen op de breukpunten opgebouwd en wanneer ze vrijkomen, schudt de grond.

Meld uw (overal ter wereld) aardbevingservaring!

Waarom zou u? Internetgebruikers zijn in feite een belangrijke bron van informatie bij het verzamelen van data die worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van aardbevingsgevoelige gebieden.  De DYFI (Did You Feel It?) citizen science website werd bijvoorbeeld ontwikkeld om meer volledige beschrijvingen te krijgen van elk wereldwijd voorval, de veroorzaakte schade, en -misschien wel het belangrijkst van al- de gevolgen van een aardbeving voor de gemeenschap. De gegevens die door de "gewone man" worden verstrekt, worden zelfs gebruikt om in "real time" of onmiddellijk kaarten en grafieken op te stellen.  DYFI moedigt mensen aan hun ervaring te delen via een korte vragenlijst (gewoon de vakjes aankruisen) - zelfs als uw gemeenschap al door een andere gebruiker werd vertegenwoordigd. Hoe meer informatie over een gebied wordt ontvangen, hoe betrouwbaarder de lokale informatie wordt.

Zelfs als u de aardbeving niet gevoeld hebt, kan uw verslag belangrijk zijn om het percentage "gevoelde" vs. "niet-gevoelde" ervaringen te meten, en ook om te peilen waar die grens ligt.

Meld uw aardbevingservaring hier !

 1. Klik op de aardbeving die je denkt gevoeld te hebben, en
 2. Selecteer dan de "Vertel het ons!" link.
 3. Als u de aardbeving die u denkt gevoeld te hebben niet in de lijst ziet staan, gebruik dan de groene "Meld een Onbekende Gebeurtenis" knop

Huidige seismogram toont Frankrijk: https://renass.unistra.fr/

Wat gedaan in geval van een aardbeving?

Binnenshuis?

 • Laat je op de grond zakken waar je bent. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste verwondingen optreden wanneer mensen naar een andere locatie in het gebouw of  naar buiten proberen te rennen.
 • Zoek dekking onder een stevige tafel of een ander meubel; als dat geen optie is, bedek je je gezicht / hoofd met je armen en hurk je in een binnenhoek van het gebouw.
 • Blijf binnen totdat het schudden stopt
 • Blijf uit de buurt van glas, ramen, buitendeuren en muren en alles wat zou kunnen vallen
 • Als je in bed ligt, blijf dan in bed. Bescherm je hoofd met een kussen, maar rol weg plafond lichten die zouden kunnen vallen
 • Houd er rekening mee dat de elektriciteit mogelijk uitgaat, dat er gaslekken kunnen zijn en dat sprinklerinstallaties of brandalarmen kunnen worden geactiveerd.

Buiten?

 • Blijf buiten
 • Ga weg van gebouwen, straatverlichting en nutsleidingen. Het grootste gevaar bestaat direct buiten gebouwen, bij uitgangen en naast buitenmuren.

In een voertuig?

 • Stop zo snel als de veiligheid het toelaat en blijf in het voertuig.
 • Ga daarna voorzichtig te werk: wegen, bruggen of hellingen zijn mogelijk beschadigd, dus gebruik ze niet

Gevangen onder puin?

 • Bedek je mond met een zakdoek of kleding.
 • Tik op een pijp of muur zodat hulpverleners je kunnen lokaliseren. Gebruik een fluitje als er een beschikbaar is. Schreeuw alleen als laatste redmiddel. Schreeuwen kan ervoor zorgen dat je gevaarlijke hoeveelheden stof inademt.
Wat je niet moet doen in geval van een aardbeving?
 • Gebruik geen deuropening, behalve als u weet dat het een sterk ondersteunde, dragende deur is (binnenportalen komen niet in aanmerking)
 • Verlaat een gebouw niet tijdens het schudden.
 • Gebruik de liften NIET.
 • Vermijd in een voertuig in de buurt van of onder gebouwen, bomen, viaducten en nutsleidingen te stoppen.
 • Als je gevangen zit onder puin, steek dan geen lucifer aan! En verplaats of schud geen stof.

Voel je je op de hoogte? Super! De volgende keer dat de aarde schudt, rammelt en rolt onder onze 'Vendéese' voetjes, weet je wat en waarom. Vergeet niet dat de laatste grote historische aardbeving in de Vendée (M6) plaatsvond op 25 januari 1799. Er gebeurd gemiddeld ongeveer om de twee jaar aardbeving in de Vendée.

Sources: Geodynamic Models: An Evaluation and Synthesis By R. W. Van Bemmelen, https://www.emsc-csem.org/, https://earthquake.usgs.gov/, https://renass.unistra.fr/, https://www.ready.gov/earthquakes

Share this Post

Home