De vogelgriep zet Vendée of hoog alert

We zitten in het vogelmigratieseizoen. Sinds 11 maart 2022 heeft Frankrijk 649 uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) vastgesteld bij kleinvee, 36 gevallen bij in het wild levende dieren en 15 gevallen in achtertuinen. Het aantal uitbraken van HPAI in de Pays de la Loire is sinds eind februari fors toegenomen. In de departementen Vendée en Loire-Atlantique moesten nieuwe maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus af te remmen. Wij hebben voor u informatie verzameld over de meest recente maatregelen, waaronder verwijzingen naar de officiële decreten van het Franse ministerie van Landbouw, kaarten van de opsporingsgebieden, interactieve kaarten, enz. In totaal zijn vierendertig landen op het hele Europese continent getroffen door het HPAI-virus.

UPDATE juni 2022
De beperkingen zijn opgegeven en u mag uw kippetjes terug vrij laten!

UPDATE 22/04/2022

Het Franse ministerie van Landbouw heeft besloten de maatregelen op te voeren in de gebieden waar H1N1 zich als een lopend vuurtje blijft verspreiden. Bij decreet heeft men de preventieve ruiming bevolen in het eerder vastgestelde gebied waar natuurreservaten en commerciële landbouwbedrijven nauwlettend in het oog worden gehouden. Tot nu toe zijn er in de Vendée 535 uitbraken geweest in boerderijen, 4 wilde dieren (een gans, 2 meeuwen , en een groenling al dan niet in gevangenschap). De volgende maatregelen worden getroffen:

 • watervogels en kalkoenen worden geruimd in gereglementeerde gebieden, met voorrang aan pluimvee. Er wordt begonnen met het slachten in de perifere gebieden en vervolgens in de richting van de meest besmette zones.
 • alle bedrijven, ook die met legkippen, worden geruimd binnen een straal van 3 km rond kwetsbare gebieden en 5 km rond zeer kwetsbare gebieden (inclusief broederijen en fokkerijen.) Het ruimen gebeurt in dit geval van het dichtstbijzijnde tot het verst verwijderde bedrijf
 • deze vogels worden onderworpen aan virologisch onderzoek

Op 24/04/2022 waren er in Frankrijk 1.330 uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij vee, 46 gevallen bij in het wild levende dieren en 30 gevallen in achtertuinen. Wij zullen linken naar het decree van de Vendee prefecture zodra deze beschikbaar is. Bron

Image
IMAGE COURTESY OF PREFECTURE VENDEE/ klik om groter te maken
HET IS TREKSEIZOEN -

Op 26 november is een eerste uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza vastgesteld in een commercieel legkippenbedrijf in de noordelijke regio's van Frankrijk. Op 16 december werd een uitbraak van het type H5N1 bevestigd in een eendenbedrijf in de Gers. Sindsdien zijn verschillende departementen in het zuidwesten getroffen met talrijke gevallen (Landes en Pyrenees-Atlantique). Terwijl de situatie zich daar heeft gestabiliseerd, is het aantal uitbraken van HPAI sinds eind februari sterk toegenomen in de Pays de la Loire.

Het virus verspreidt zich snel in de Vendée. Op 11 maart 2022 waren 187 uitbraken bevestigd, vergeleken met 58 op 4 maart en 9 op 24 februari. In de grotere getroffen regio's, de Vendée en Loire-Atlantique, worden de vogels actief geruimd. Helaas bevinden de epicentra zich in de buurt van fokkers, zodat de situatie zeer nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Het ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening heeft besloten de beschermings- en controlemaatregelen te versterken

Het ministerie van Landbouw roept op tot een strikte naleving van de bioveiligheidsmaatregelen en een verscherpt toezicht door professionele landbouwers, individuele vogelbezitters en jagers.

 • 5 teams reeds gemobiliseerd en 1 extra team ter plaatse vanaf volgende week om het ruimen te verzekeren
 • de verzending van kuikens en broedeieren die in alle broederijen in het beperkingsgebied zijn geproduceerd, is opgeschort
 • ruiming van pluimveebroederijen en fokkerijen binnen een perimeter van 5 km
 • uitbreiding van het toezichtsgebied
 • verbod op verplaatsing en hervestiging van pluimvee, behoudens uitzonderingen
 • zie pers bericht 6/3/2022

REMINDER : De consumptie van vlees, foie gras en eieren - en meer in het algemeen van alle voedingsproducten op basis van gevogelte - houdt geen enkel risico in voor de mens.

Hoge risico zones

Hoogrisicogebieden zijn de gebieden die door de autoriteiten zijn aangemerkt als "risicogebied voor de verspreiding van het hoogpathogene aviaire-influenzavirus". 

Een "risicogebied" bestaat uit de delen van het grondgebied waar de waarschijnlijkheid dat het hoogpathogene aviaire-influenzavirus zich van het ene bedrijf naar het andere verspreidt, wanneer het virus eenmaal in het betrokken gebied is binnengebracht, groter is dan in de rest van het grondgebied. Woont u in een van de volgende dorpen in de Vendée, raadpleeg dan de meest recente regelgeving en/of vraag uw mairie naar de maatregelen die u moet nemen om uw vogels te beschermen.

AIZENAY, ANTIGNY, APREMONT, BAZOGES-EN-PAILLERS, BEAUFOU, BEAUREPAIRE, BELLEVIGNY, BESSAY, BOIS-DE-CENE, LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU, LE BOUPERE, BOURNEZEAU, LES BROUZILS, LA BRUFFIERE, LA CHAIZE-LE-VICOMTE, CHALLANS, CHANTONNAY, CHANVERRIE, LA CHAPELLE-HERMIER, LA CHATAIGNERAIE, CHATEAU-GUIBERT, CHAUCHE, CHAVAGNES-EN-PAILLERS, CHEFFOIS, COEX,  COMMEQUIERS, LA COPECHAGNIERE. CORPE, DOMPIERRE-SUR-YON, LES EPESSES, ESSARTS EN BOCAGE, FALLERON, FOUGERE, FROIDFOND, LA GARNACHE, LA GAUBRETIERE, GRAND'LANDES, L'HERBERGEMENT, LES HERBIERS, LES LANDES-GENUSSON, LANDEVIEILLE, LUCON, LES LUCS-SUR-BOULOGNE, MACHE, LES MAGNILS-REIGNIERS, MALLIEVRE, MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS, LA MEILLERAIE-TILLAY, MENOMBLET, LA MERLATIERE, MESNARD-LA-BAROTIERE, MONSIREIGNE, MONTAIGU-VENDEE, MONTOURNAIS, MORTAGNE-SUR-SEVRE, MOUCHAMPS, MOUILLERON-SAINT-GERMAIN, MOUTIERS-SUR-LE-LAY, PEAULT, LE PERRIER, LES PINEAUX, POUZAUGES, LA RABATELIERE, REAMUR, LE REORTHE, ROCHESERVIERE, ROCHETREJOUX, SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE, MONTREVERD, SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX, SAINT-CECILE, SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE, SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, SAINT-FULGENT, SAINTE-GEMME-LA-PLAINE, SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY, SAINTE-HERMINE, SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS, SAINT-JEAN-DE-BEUGNE, SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, SAINT-MAIXENT-SUR-VIE, SAINT-MALO-DU-BOIS, SAINT-MARS-LA-REORTHE, SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS, SAINT-MAURICE-LE-GIRARD, SAINT-MESMIN, SAINT-PAUL-EN-PAREDS, SAINT-PAUL-MONT-PENIT, SAINTE-PEXINE, SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN, SAINT-PROUANT, SAINT-REVEREND, SAINT-VINCENT-STERLANGES, LA FERRIERE, SALLERTAINE, SEVREMONT, SIGOURNAIS, SOULLANS, LA TARDIERE, THORIGNY, TIFFAUGES, TREIZE-SEPTIERS, TREIZE-VENTS, VENDRENNES, 

Normale preventieve maatregelen

Telkens wanneer een uitbraak wordt geconstateerd, worden gezondheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt

 • preventieve slachting van dieren binnen een bij prefectoraal besluit vastgesteld gebied
 • ontsmetting van het terrein
 • verbod op de verplaatsing van pluimvee in de afgebakende beschermings- en toezichtsgebieden rond de uitbraken
 • bij bevestigde gevallen bij in het wild levende dieren worden tijdelijke toezichtsgebieden (ZCT) ingesteld
Preventieve maatregelen in zones van hoog risico

Op 5 november 2021 werd het hele stedelijke gebied als hoogrisicogebied aangemerkt. Daarom gelden naast de normale preventieve maatregelen de volgende maatregelen

 • passend onderkomen voor pluimvee van commerciële bedrijven en opsluiting of afrastering van erven
 • verbod op het organiseren van bijeenkomsten en op de deelname van pluimvee uit de betrokken gebieden
 • strengere voorwaarden voor het vervoer en het binnenbrengen in de natuurlijke omgeving van jachtvogels en het gebruik van lokvogels
 • verbod op wedstrijdduiven met vertrek uit of aankomst in Frankrijk tot 31 maart
 • verplichte vaccinatie in dierentuinen voor vogels die niet kunnen worden opgesloten of beschermd met netten
 • dagelijkse klinische monitoring in alle bedrijven (commercieel en niet-commercieel)
 • in gebieden met een hoog verspreidingsrisico worden vóór de verplaatsing monsters genomen
 • enkel personen die van essentieel belang zijn voor de werking van de bedrijven mogen de bedrijven binnen
 • de bedrijven in de foie gras-sector zetten zich in om de veebezetting te verminderen in gebieden die door eerdere crises zijn getroffen
Deze twee decreten van het Franse ministerie van Landbouw zijn van kracht
 • Prefectoraal besluit nr. APDDPP-22-0169 van 11 maart 2022 (bij publicatie geen link beschikbaar)
 • Pers bericht Vendée prefecture van 12/03/2022
 • Decree 1 geeft aan waar in het Franse grondgebied het hoogpathogene aviaire-influenzavirus (HPAI) zich met een hoge waarschijnlijkheid tussen de bedrijven kan verspreiden
 • Decree 2 geeft aan welke preventieve maatregelen moeten worden genomen in inrichtingen waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels (met inbegrip van kippen, enz.) worden gehouden
Image
gouvernement agriculture france influenza aviaire 2022

What about the bird flu and keeping chickens?
Image

Als een houder van kippen of ganzen of andere vogels, is het verplicht dit hier aan te geven. Verdere maatregelen die moeten worden nageleefd per de regering (vertaald):

BIOVEILIGHEIDSMAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN TOEGEPAST IN HET KADER VAN HET HOUDEN VAN KIPPEN OF ANDER KAPTIEVE VOGELS VOOR PERSOONLIJK, NIET-GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK:
 • Houd uw vogels dagelijks in de gaten.
 • Geen enkel gevogelte (handpalmen en hoenderachtigen) in de achtertuin mag in direct contact komen met de vogels. of toegang hebben tot professioneel opgefokt pluimvee.
 • Beperk de toegang tot het erf (de plaats waar u uw vogels houdt) tot de mensen die essentieel zijn voor het onderhoud ervan.
 • Bescherm uw voedselvoorraad drinkwater voor uw pluimvee tegen wilde vogels.
 • Beschermen en bewaren van nieuw strooisel uit de buurt van vocht en vervuiling, zonder mogelijk contact met lijken.
 • Gebruik nooit oppervlaktewater: het water uit vijvers, beken, opgevangen regenwater voor de reiniging van uw bedrijf is verboden.
 • Als uitwerpselen en mest in de buurt van het erf worden gecomposteerd, mogen ze niet voor een opslagperiode van 2 maanden naar buiten worden getransporteerd. Na deze periode is uitrijden mogelijk.
 • Voer een regelmatige reiniging uit van de gebouwen en apparatuur die op het erf worden gebruikt.
AANBEVELINGEN VOOR DE FOKKER:
 • Draag laarzen, een speciale overhemd en eventueel handschoenen voor de verzorging van uw vogels.
 • Laat bij het verlaten van uw achtertuin uw speciale uitrusting (laarzen, blouse, handschoenen, enz.) achter bij de ingang van de tuin.
 • Was in ieder geval regelmatig uw kleding. laarzen, jassen en handschoenen in warm water en wasmiddel op waterbasis of desinfecteer ze.
 • De vervuiling mag niet blijven bestaan. Was ook de veeteeltuitrusting (vorken, voederbakken....).
 • Was uw handen grondig met warm water en zeep na contact met vogels.
 • Ga niet naar andere boerderijen zonder speciale voorzorgsmaatregelen.
ALS ER EEN ABNORMALE STERFTE WORDT WAARGENOMEN:
 • BEWAAR DE LIJKEN DOOR ZE TE ISOLEREN EN TE BESCHERMEN.
 • NEEM CONTACT OP MET UW DIERENARTS OF MET DE AFDELINGSDIRECTIE DIE BELAST IS MET DE BESCHERMING VAN DE POPULATIES.
WAT IS DE VOGELGRIEP? 

Aviaire Influenza (of vogelgriep) is een zeer besmettelijke virale infectie die alle vogels kan treffen en clinische problemen kan veroorzaken, afhankelijk van de pathogeniteit van het virus en van de vogel soort. Een hoogpathogene vogelgriep (HPAI) - stam H5N8 is ontdekt bij wilde vogels, met name eenden, ganzen en zwanen en roofvogels.

De ziekte is zeer besmettelijk voor wilde en gedomesticeerde vogels in gebieden met een wilde vogelmigratie. De symptomen zijn vooral neurologisch en gemakkelijk te herkennen in een besmette vogel, maar de ziekte is zeer dodelijk. Als je een avontuurlijke buitenkat hebt die graag vogels vangt, wees er dan van bewust dat de ziekte net zo gevaarlijk is voor katten.

Als u een vogel ziet waggelen en omvallen, niet in staat is om op zijn pootjes te staan, of dood aantreft waarvan je denkt dat het niet normaal is, is het belangrijk om uw dierenarts onmiddellijk op de hoogte te stellen om verder onderzoek te doen.

GESCHIEDENIS

Reeds in 1878 werd de "vogelgriep" onderscheiden van andere ziekten die hoge sterftecijfers bij vogels veroorzaakten, maar tot de jaren '50 was het meer endemisch (geconcentreerd op één gebied.) Tot de jaren '90 waren de uitbraken sporadisch en ingedamd.

Maar vanaf de jaren '90 nam onze consumptie van pluimvee (kip, kalkoen, eend) zo sterk toe dat de teelt van vogels wereldwijd met enorme percentages toenam.

Plotseling was er een duidelijker onderscheid tussen LP (Low Pathogenic = minder besmettelijk) en HP (Highly Pathogenic = zeer besmettelijk) virusstammen van de ziekte. Het type met het grootste risico wordt HPAI genoemd.

Terwijl de ziekte wordt overgedragen van wilde vogels op gedomesticeerde vogels en boerderijdieren via de migratie van wilde vogels, komt de verspreiding van de ziekte steeds vaker voor als gevolg van de vele pluimvee bedrijven en het frequente vervoer van vogels nodig voor onze consumptie.

HOE WORDT DE VERSPREIDING VAN DE VOGELGRIEP BIJGEHOUDEN?

Het opvolgen van wilde vogels en de migratie van wilde vogels wordt uitgevoerd door het Office français de la biodiversité en het Réseau SAGIR-netwerk, een epidemiologisch bewakingsnetwerk voor vogels en in het wild levende landzoogdieren in Frankrijk, dat samenwerkt met het National Office for Hunting and Wildlife (Nationaal Bureau voor de jacht en het wildleven). Het toezicht wordt op het hele nationale grondgebied versterkt.

KUNNEN MENSEN WORDEN BESMET MET HPAI SEROTYPE H5N8?

Recent onderzoek naar de genen van het nu gebruikelijke Spaanse griepvirus toont aan dat het genen heeft die zijn aangepast aan zowel menselijke als aan vogel virusstammen.

Verder onderzoek toont aan dat een Influenza A type griep het potentieel heeft om te worden overgedragen van dieren op mensen, en in zeldzame gevallen van persoon tot persoon. Elk virus dat een mix van genen mogelijk maakt, kan een nieuw virussubtype (een zogenaamde antigenische verschuiving) creëren waartegen de mens vrijwel geen immuunbescherming heeft.

Zo werd in 1996 een ander type vogelgriep-Influenza A/H5N1 ontdekt bij een gans in China en zijn er sinds 2003 meer dan 700 menselijke gevallen van Aziatische HPAI H5N1 bij de Wereldgezondheidsorganisatie gemeld. Er bestaat inderdaad bezorgdheid dat een antigenische verschuiving in een grieppandemie van het type A in de toekomst een pandemie kan veroorzaken. Niet bepaald goed nieuws in Covid-19 tijden!

Maar op dit moment hebben we te maken met een bevestigde virusstam van H5N8 vogelgriep die wordt aangetroffen in stalen van wilde vogels. Deze wordt beschouwd als een van de minder pathogene subtypes voor de mens en er zijn geen menselijke gevallen geïdentificeerd

IN DE VENDÉE ZIJN VEEL PLUIMVEEBEDRIJVEN GEVESTIGD. WAT BETEKENT HET VOOR ONZE BOEREN?

De veehouders met pluimvee- en andere in gevangenschap gehouden vogelbedrijven in een van de 45 Franse departementen in de 'hoog-risico' categorie, zijn wettelijk verplicht een strikt beheersplan ofte een plan voor de bestrijding van aviaire influenza toe te passen. Dit bestaat o.a. uit schone kleren en het desinfecteren van laarzen voordat zij de veehouderijgebieden betreden; personen van buitenaf mogen het bedrijf niet betreden, behalve bijvoorbeeld een dierenarts, mensen dezelfde hygiënische maatregelen moet volgen, enz. In geval van vermoede ziekte of sterfgeval moet de veehouder de Vétérinaire Sanitaire onverwijld op de hoogte brengen.

Er is geen behandeling of genezing voor de ziekte. Bij een uitbraak op een boerderij worden helaas alle vogels gedood met behulp van een verstikkend schuim dat in de stal wordt gespoten. Vervolgens worden er strenge sanitaire maatregelen genomen om de vogels te vernietigen en het gebied te ontsmetten.

  **ALERT** JE KATACHTIGE FAMILIELEDEN TE BESCHERMEN.
  VOGELGRIEP IS ZEER BESMETTELIJK EN DODELIJK VOOR KATTEN!
  Vogelgriep bij katten kan verschillende symptomen vertonen en meestal leiden tot de dood. Katten kunnen geïnfecteerd raken door een besmette vogel te consumeren of door het virus van een andere besmette kat op te lopen. **ALERT**
  HOE ZIT HET MET ONS VOEDSEL? – Kunnen we nog steeds kip, eend, kalkoen en eieren eten?

  JA, volgens de website van de Franse regering en dit artikel is het veilig om pluimveeproducten te consumeren.

  Aviaire influenza is niet overdraagbaar op mensen door de consumptie van vlees van vogels, eieren, foie-gras en of enig ander voedselproduct afkomstig van pluimvee. Het is wel overdraagbaar aan katten, geef uw kat geen rauwe kip!!

  Afgemaakte dieren komen niet in de voedselketen terecht.

  Het is echter wel aangeraden om eieren volledig te koken, d.w.z. geen zachtgekookte eitjes bij het ontbijt.